KURUMSAL

Kurumsal

Vizyonumuz:

 

Hafif tip inşaat Makinaları İmalatı ve Satışı Sektöründe; Ulusal ve uluslararası standartta en kaliteli, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir  bir model olmak.

 

Misyonumuz:

 

Müşterilerimizin beklentilerini; konusunda uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyadaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulayarak,  en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamak.

 

Değerlerimiz:

 

Etik Kurallara Uygunluk; Tüm hizmetlerde, etik kuralların geçerliliğinin titizlikle gözetilmesi.

 

İnsancıllık; İnsan yaşamı ve mutluluğunun her şeyden önemli sayılması.

 

Güvenilirlik; Kurum çalışanlarımızın, sözlerinde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmaması.

 

Ekip Çalışması; Birbirini yürekten tamamlayan, katılımcı ve yaratıcı üyelerden oluşan ekipler kurmak.

 

Çevreye Saygı; Fiziksel, biyolojik ve sosyo-kültürel  alanlardan oluşan çevrenin korunmasını  ahlaki ve sosyal sorumluluğumuz olarak kabul etmek